Thursday, 23 July 2009

ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

ภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ

Wednesday, 22 July 2009

จุดประสงค์ที่ทำบล๊อกนี้ เพื่อทำการเผยแผ่ธรรม

เพื่อนำความสุขใจ ให้กับผู้ที่ได้มาเยี่ยมชม